Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - więcej:
Szukaj w bazie wyrobów (min. 2 znaki)
Pomiń łącza nawigacjiJOTKEL > Jakość
Certyfikat Jakości JOTKEL 2019
 • Od roku 2000 Jotkel legitymuje się certyfikatem systemu zarządzania jakością przyznanym przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Od czerwca 2007 roku możemy się szczycić, jako pierwsza firma w Powiecie krotoszyńskim, certyfikatem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i  BHP zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001. Spełniamy również wymagania normy ISO 45001.

  Chcąc sprostać wymaganiom klienta, konkurować z innymi producentami a tym samym przetrwać i rozwijać się firma musi się zmieniać i dostosowywać do zmieniającego się otoczenia do nowych wymagań oraz stawiać przed sobą i realizować ambitne cele.
 • Kierunki rozwoju światowej gospodarki oraz rosnące wymagania krajowych i zagranicznych klientów stawiają przed przedsiębiorstwami trudne zadanie dostarczania wyrobów i usług wysokiej, ciągle rosnącej jakości.
 • Ponadto coraz więcej klientów przywiązuje również dużą wagę do tego, w jaki sposób działalność firmy wpływa na środowisko naturalne oraz na to, w jakich warunkach pracują pracownicy firmy.

 • Zdając sobie sprawę z tych wymagań i oczekiwań oraz z faktu, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 to standard obowiązujący w firmach, które chcą przetrwać i liczyć się na rynkach Zjednoczonej Europy powzięliśmy i zrealizowaliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Wdrożenie to jest również realizacją podstawowych założeń naszej polityki ZSZ.
Certyfikat Jakości JOTKEL PN-N-18001

 • Kierując się w swojej działalności filozofią zrównoważonego rozwoju oraz harmonicznego współistnienia z przyrodą i innymi ludźmi Jotkel zobowiązuje się do szczególnego zaangażowania i dbałości o:
 • Jakość i bezpieczeństwo wyrobów
 • Stan środowiska naturalnego
 • Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi

 • Uwzględniając myśl Williama Edwardsa Deminga Nie trzeba się zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe Jotkel nie poprzestał na uzyskaniu certyfikatu, lecz w dalszym ciągu doskonali swój system zarządzania oraz całą firmę. Takimi zadaniami i celami na najbliższy czas jest dokończenie inwestycji budowlanych, inwestycji w park maszynowy oraz pełna integracja systemów informatycznych.

 • Zatwierdził:
 • Jan Krzywonos, Prezes Zarządu,
 • Krotoszyn, dnia 22 marca 2019r.
 • Jotkel jest prywatną firmą polską, prowadzącą działalność w zakresie produkcji i handlu. Produkujemy: meble metalowe przeznaczone do wyposażenia warsztatów, zakładów, pomieszczeń socjalnych, magazynów, sklepów, biur i innych pomieszczeń oraz ręczne urządzenia transportowe i inne wyroby metalowe. Prowadzimy handel hurtowy i detaliczny artykułami technicznymi i przemysłowymi. Naszym celem jest:
 • Produkcja trwałych i bezpiecznych wyrobów o jakości zgodnej z oczekiwaniami klienta, wytwarzanych w bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunkach.
 • Kierując się w swojej działalności filozofią zrównoważonego rozwoju oraz harmonicznego współistnienia z przyrodą i innymi ludźmi Jotkel zobowiązuje się do szczególnego zaangażowania i dbałości o:
 • Jakość i bezpieczeństwo wyrobów.
 • Stan środowiska naturalnego.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
 • W tym celu wdrożyliśmy i doskonalimy zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP oparty na normach ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001.
 • Stosowanie postanowień niniejszej polityki oraz europejskich standardów w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP jest obowiązkiem każdego pracownika przedsiębiorstwa.
 • Polityka niniejsza jest ogólnie dostępna poprzez opublikowanie jej na stronach internetowych przedsiębiorstwa. Polityka niniejsza jest podstawą do tworzenia:
 • Polityki jakości.
 • Polityki środowiskowej.
 • Polityki BHP.
 • Realizacja niniejszej polityki wspierana jest strategią przedsiębiorstwa ukierunkowaną na:
 • Doskonalenie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Udoskonalanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na bazie stałych usatysfakcjonowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników.
 • Ciągłe podwyższanie i rozszerzanie kwalifikacji pracowników.
 • Zwiększanie konkurencyjności na rynkach krajowym i zagranicznych.
 • Utrwalanie marki.
 • Budowanie trwałych relacji z naszymi klientami.
 • Udoskonalanie stosowanych i wprowadzanie nowych technik i technologii.
 • Rozwój produkowanych wyrobów i poszerzanie oferty.
 • Polepszanie technik i metod zarządzania.
 • Minimalizowanie kosztów.
 • Udoskonalenie metod komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Zatwierdził:
 • Jan Krzywonos, Prezes Zarządu,
 • Krotoszyn, dnia 22 marca 2019r.

Prawa autorskie JOTKEL Krotoszyn zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i wykorzystywanie zabronione. Copyright © JOTKEL 1996-2020

JotKEl zintegrowany system zarządzania | polityka ZSZ

Mapa Strony

JOTKEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn ul. Wiejska 43, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda Wydział IX Gospodarczy pod nr KRS 0000517804, NIP: 621-181-34-30 REGON: 302780961