Certyfikat Jakości JOTKEL 2022
 • Od roku 2000 Jotkel legitymuje się certyfikatem systemu zarządzania jakością przyznanym przez Polski Rejestr Statków S.A.. Od czerwca 2007 roku możemy się szczycić, jako pierwsza firma w powiecie krotoszyńskim, certyfikatem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Obecnie posiadamy certyfikaty zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

  Chcąc sprostać wymaganiom klienta, konkurować z innymi producentami a tym samym przetrwać i rozwijać się firma musi się zmieniać i dostosowywać do zmieniającego się otoczenia do nowych wymagań oraz stawiać przed sobą i realizować ambitne cele.
 • Kierunki rozwoju światowej gospodarki oraz rosnące wymagania krajowych i zagranicznych klientów stawiają przed przedsiębiorstwami trudne zadanie dostarczania wyrobów i usług wysokiej, ciągle rosnącej jakości.
 • Ponadto coraz więcej klientów przywiązuje również dużą wagę do tego, w jaki sposób działalność firmy wpływa na środowisko naturalne oraz na to, w jakich warunkach pracują pracownicy firmy.

 • Zdając sobie sprawę z tych wymagań i oczekiwań oraz z faktu, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 to standard obowiązujący w firmach, które chcą przetrwać i liczyć się na rynkach Zjednoczonej Europy powzięliśmy i zrealizowaliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Wdrożenie to jest również realizacją podstawowych założeń naszej polityki ZSZ.
 • Uwzględniając myśl Williama Edwardsa Deminga Nie trzeba się zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe Jotkel nie poprzestał na uzyskaniu certyfikatu, lecz w dalszym ciągu doskonali swój system zarządzania oraz całą firmę. Takimi zadaniami i celami na najbliższy czas jest dokończenie inwestycji budowlanych, inwestycji w park maszynowy oraz pełna integracja systemów informatycznych.

 • JOTKEL Jan Krzywonos sp.k. jest firmą polską, prowadzącą działalność w zakresie produkcji i handlu. Produkujemy: meble metalowe przeznaczone do wyposażenia warsztatów, zakładów, pomieszczeń socjalnych, magazynów, sklepów, biur i innych pomieszczeń oraz ręczne urządzenia transportowe i inne wyroby metalowe. Prowadzimy handel hurtowy i detaliczny artykułami technicznymi i przemysłowymi.
 • Naszym celem jest:
 • Produkcja trwałych i bezpiecznych wyrobów o jakości zgodnej z oczekiwaniami klienta, wytwarzanych w warunkach bezpiecznych dla ludzi i środowiska.
 • Kierując się w swojej działalności filozofią zrównoważonego rozwoju oraz harmonicznego współistnienia z przyrodą i innymi ludźmi JOTKEL Jan Krzywonos sp.k. zobowiązuje się do szczególnego zaangażowania i dbałości o:
 • Zadowolenia klienta poprzez zaspokojenie potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych, a także lojalności i partnerskich kontaktów z klientami oraz stronami zainteresowanymi.
 • Sprostania wymogom dynamicznie zmieniających się rynków zbytu.
 • Zadowolenia i odpowiedniego poziomu jakości życia właścicieli, pracowników firmy oraz stron zainteresowanych.
 • Prawidłowego rozwoju firmy i warunków pracy.
 • Zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym poprzez wdrażanie bezpiecznych technik i technologii pracy oraz ciągłą poprawę warunków pracy.
 • Uwzględniania opinii i zaangażowania pracowników w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP poprzez podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie BHP.
 • Nadzorowanie ryzyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Spełniania i przestrzegania wymagań prawnych w zakresie BHP oraz ochrony środowiska,
 • Ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wód i gleby.
 • Racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i energią poprzez doskonalenie konstrukcji i technologii wytwarzania wyrobów i usług.
 • Zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko.
 • Segregacji odpadów uniemożliwiając ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
 • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem poprzez podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników.
 • Zatwierdził Komplementariusz:
 • Jan Krzywonos,
 • Krotoszyn, dnia 04.01.2022r.
 • System obejmuje swym zakresem projektowanie i produkcję mebli metalowych, ręcznego sprzętu transportowego oraz innych wyrobów z blach i kształtowników realizowane na terenie zakładu produkcyjnego w Krotoszynie przy ul. Wiejskiej 43 działka ewidencyjna nr 438. Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higiena pracy obowiązuje w całym przedsiębiorstwie, z wyłączeniem Składu Handlowego (wydzielona jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie handlu artykułami technicznymi).
 • Od 2016 r. posiadamy certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 3834-2, który potwierdza kompetencje Jotkel Jan Krzywonos Sp. k. w zakresie procesów spawalniczych. Oznacza to, że konstrukcje stalowe lub aluminiowe oraz ich elementy są realizowane w sposób nadzorowany wg. kwalifikowanych technologii na każdym etapie produkcji, jak i samego projektowania. Produkcją i kontrolą spawanych wyrobów zajmuje się personel z odpowiednimi do tego uprawnieniami. Dzięki tym czynnikom zapewniamy powstawanie wyrobów wysokiej jakości.

»zobacz Certyfikat: ocena procesu spawalniczego

 • W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. JOTKEL Jan Krzywonos sp.k. uznaje, że działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników skarbu państwa i środowiska świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są jednym ze źródeł sukcesu. We wszystkich działach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości Spółki. Przyjęcie Kodeksu oznacza uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm.Kodeks Etyki JOTKEL Jan Krzywonos sp.k. powstał w oparciu o ogólne znane, przyjęte i akceptowane reguły współżycia społecznego, uniwersalne zasady etyczne oraz o zasady Global Compact ONZ.

»zobacz pełną wersję Kodeksu etyki JOTKEL Jan Krzywonos sp.k.

 • Zatwierdził Komplementariusz:
 • Jan Krzywonos,
 • Krotoszyn, dnia 04.01.2022r.

>Prawa autorskie JOTKEL Krotoszyn zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i wykorzystywanie zabronione. Copyright © JOTKEL Krotoszyn 1996-2024

JotKEl zintegrowany system zarządzania | polityka ZSZ

Mapa Strony

JOTKEL Jan Krzywonos Spółka komandytowa z siedzibą w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn ul. Wiejska 43, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda Wydział IX Gospodarczy pod nr KRS 0000517804, NIP: 621-181-34-30 REGON: 302780961